De Tamoil Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren gaat dit jaar naar, kledingontwerper en verteller, Ward Warmoeskerken uit Bergen op Zoom. De jury, onder voorzitterschap van Willem Vermeulen, was unaniem in haar oordeel om de prijs aan hem toe te kennen.

De Tamoil prijs bestaat uit een replica van de in 1981 door Sakko – bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf – geschonken zeeridderwindvaan op de toren van het Markiezenhof, een oorkonde en een geldbedrag, zal worden uitgereikt op zaterdag 31 oktober aanstaande. Deze plechtigheid is i.v.m. de RIVM-maatregelen dit jaar een besloten bijeenkomst.